Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Textil

Vysloužilý textil odevzdejte ve středisku SOS nebo v některém z bílých kontejnerů rozmístěných ve městě.

Textil

Sběrem použitého textilu a obuvi se v Olomouci zabývá občanské sdružení Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů a společnost TextilEco, a.s. (dříve REVENGE, a.s.). Sběr textilu probíhá prostřednictvím speciálních kontejnerů rozmístěných na území města, na provozovnách Střediska SOS a na sběrových dvorech v Neředíně za krematoriem a v Hodolanech na ul. Chelčického.

Na sběrných místech lze odložit obnošené oděvy, obuv a použitý textil. Materiál je následně po přetřídění a vyčištění použit pro humanitární účely, vracen zpět do oběhu prostřednictvím sítí second-handů nebo předáván zpracovatelům k recyklaci.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc