Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Spalovna SAKO Brno

Směsný odpad se překládá do přepravních kontejnerů a vozí k likvidaci do brněnské spalovny.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc