Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Spalovna SAKO Brno/Skládka Mrsklesy

Směsný odpad se překládá do přepravních kontejnerů a vozí k likvidaci do brněnské spalovny. Objemný odpad sebraný při sběrových sobotách a ve sběrových dvorech končí na skládce Mrsklesy za Velkou Bystřicí.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc