Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Směsný odpad

Směsný komunální odpad odváží občanům Technické služby města Olomouce. Odvoz popelnic probíhá jednou za čtrnáct dnů (v místech, kde se sváží střídavě s bioodpadem), na sídlištích a v centru města jednou týdně, případně i častěji.

Neodkládejte prosím ke kontejnerům velkoobjemový a nebezpečný odpad.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc