Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Směsný a objemný odpad

Směsný komunální odpad odváží občanům Technické služby města Olomouce. Odvoz popelnic probíhá jednou za 14 dnů (střídavě s bioodpadem), nebo i jednou týdně. Objemný odpad, například nábytek, můžete odevzdat ve dvou sběrových dvorech. Jeden další sběrový dvůr slouží podnikatelům. K odevzdání velkoobjemového odpadu můžete také využít sběrové soboty.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc