Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Tříděný odpad

Pro odložení tříděného odpadu slouží síť kontejnerových stanovišť a dále také sběrové dvory. Papír (svázaný do balíků) je rovněž možné odevzdat v jedné ze sběren.

Tříděný odpad

Objednávka nádob na tříděný odpad v centru města

Termíny svozu papíru a plastů v rodinných domech

Papír

Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, staré knihy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Do sběrných nádob na papír nepatří: TetraPack, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, kopírovací papír, použité plenky a hygienické potřeby

Sklo

Do sběrných nádob můžete odhodit: čisté láhve od nápojů, kosmetiky, čistících prostředků, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo bez drátěné vložky

Bílé neboli čiré sklo patří do sběrných kontejnerů, které jsou označeny samolepkou „BÍLÉ SKLO“ a mají bílou barvu, případně min. bílé víko. Ostatní barevné sklo (zelené, hnědé, modré atd.) patří do sběrných kontejnerů, které jsou označeny samolepkou „BAREVNÉ SKLO“ a mají zelenou barvu, případně minimálně zelené víko.

Do sběrných nádob na sklo nepatří: plexisklo, keramika, porcelán, autosklo, žárovky, zářivky, drátěné sklo a zrcadla.

Plasty

Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, plastové fólie, tašky, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Do sběrných nádob na plast nepatří: kov-plast (TetraPack), linolea, nádoby od léčiv, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Nápojové kartony

Do červených nádob můžete odhodit: krabice od džusů, mléka, zakysaných výrobků a vína i s uzávěry

Do sběrných nádob na nápojové kartony nepatří: krabice se zbytky nápojů

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc