Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Objemný odpad

Objemný odpad, například nábytek, máte možnost odevzdat ve dvou sběrových dvorech. Jeden další sběrový dvůr slouží podnikatelům. Pneumatiky můžete zdarma odevzdat  auto/pneu servisech zapojených v systému zpětného odběru. K odevzdání velkoobjemového odpadu můžete také využít sběrové soboty na obvyklých místech v jarních a podzimních termínech.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc