Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Spalovna průmyslových odpadů Ostrava

Spalovna průmyslových odpadů bezpečně spaluje jinak nevyužitelný nebezpečný odpad.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc