Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Nebezpečný odpad

Mezi nebezpečný odpad patří barvy, oleje, lepidla, další chemikálie a léčiva. Vzhledem k jeho nebezpečným vlastnostem sbíráme nebezpečný odpad ve sběrových dvorech a při sběrových sobotách.

Vlastnosti nebezpečného odpadu mají také baterie, autobaterie, zářivky a použitá elektrozařízení, která mají také vlastní systém zpětného odběru.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc