Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Kovový odpad

Kovový odpad máte možnost odevzdat v některé ze sběren, ve sběrových dvorech, v rámci sběrových sobot a nebo do speciálních kontejnerů šedé barvy.

Kovový odpad

V Olomouci je možné kovové odpady třídit do speciálních kovových kontejnerů šedé barvy rozmístěných v ulicích města na stanovištích s tříděným odpadem. Jsou určeny především na sběr plechovek a drobnějšího kovového odpadu, který lze skrz vhozový otvor bez problémů odložit.

Označení kovových obalů:

Recyklační symboly kovů se rozlišují podle znaku trojúhelníku s šipkami, číselného označení v rozmezí 40-49 a příslušné písmenné zkratky. Obaly ze železa jsou označeny 40 FE, obaly z hliníku 41 ALU a čísla 42-49 (příp. C) patří ostatním kovům.

Do kontejnerů patří:

plechovky od nápojů a konzerv, prázdné kovové tuby (např. od kosmetiky – pasty, krémy), alobal (včetně fólií od potravin, tavených sýrů, čokolád), kovové zátky, šroubovací uzávěry od nápojů i zavařovacích sklenic, hliníková víčka od jogurtů (nikoliv z pokoveného plastu!), kovové nádoby od aerosolů po kompletním vyprázdnění (spreje od laků na vlasy, šlehaček, antiperspirantů a deodorantů apod.), hřebíky, šroubky, klíče, příbory, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady

Do kontejnerů nepatří:

plechovky od barev, laků a jiných nebezpečných látek, spreje a tlakové nádoby se zbytky obsahu nebo nebezpečných látek, kombinované obaly – pokovený papír a plast (jedinou výjimkou jsou nápojové kartony, ty patří do oranžového kontejneru), těžké nebo toxické kovy, jako jsou olovo a rtuť, elektroodpad, baterie ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů

Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně.

Objemnější kovové odpady, jako např. trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další větší předměty, lze odvézt do sběrných dvorů nebo využít sběren a výkupen druhotných surovin (zde je třeba se řídit jejich pravidly a vždy se dopředu informovat).

Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

V domácnostech lze kovové odpady třídit do speciálních tašek, které jsou k dispozici ve dvou velikostech, v objemech 40 a 20 litrů. Byly součástí ocenění za Mimořádný přínos v oblasti odpadového hospodářství, které město Olomouc v roce 2020 získalo v soutěži O keramickou popelnici. Nové šedé tašky na třídění kovů mají stejný design jako už dříve distribuované sady tašek na třídění papíru, plastů a skla.

Všechny typy tašek si obyvatelé Olomouce mohou vyzvednout na obslužném pracovišti odboru městské zeleně a odpadového hospodářství v budově magistrátu v Hynaisově ulici 10.

 

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc