Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Jedlé oleje a tuky

Jedlé oleje a tuky (např v PET lahvích) můžete nově odevzdat asi na dvaceti místech  do zelených kontejnerů s oranžovým víkem. Sebrané oleje slouží nejčastěji k výrobě bionafty  - firma  provoz Vídeň

Jedlé oleje a tuky

Zelené nádoby s oranžovým víkem nabízí Olomoučanům další možnost, jak se ekologicky zbavit použitých rostlinných olejů z domácností. Statutární město Olomouc společně Technickými službami města Olomouce a Vodohospodářskou společností Olomouc rozšiřují sběr použitých rostlinných olejů pomocí nově instalovaných barevných nádob.

Nádoby zelené barvy s oranžovým víkem pro odkládání jedlých olejů a tuků z domácností jsou v současnosti asi na čtyřiceti sběrných stanovištích tříděného odpadu ve městě. Sběr potravinářských olejů odlehčí zejména městské kanalizační síti, která je oleji vylitými do běžných odpadů v domácnostech výrazně zatěžována.

Podmínkou sběru použitých rostlinných olejů je, aby byly do sběrných nádob ukládány v uzavíratelných obalech, například PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech. Nové nádoby jsou na stanovištích uchyceny do podloží pomocí kovového stojanu, abychom předešli případné nevhodné manipulaci s kontejnery.

Sběrné nádoby jsou určeny k ukládání použitých fritovacích olejů a ztužených jedlých tuků. V žádném případě neslouží ke sběru technických olejů, maziv a kapalin. Interval vývozu nádob bude zatím prováděn dle aktuální potřeby. Pokud se sběrné nádoby osvědčí, budou postupně přidávány i do dalších lokalit města. Jejich sběr bude zajišťovat bezplatně společnost SK-OIL Morava, s.r.o. Sebrané oleje jsou využívány převážně k výrobě bionafty.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc