Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Jedlé oleje a tuky

Jedlé oleje a tuky (např v PET lahvích) můžete nově odevzdat asi na dvaceti místech  do zelených kontejnerů s oranžovým víkem. Sebrané oleje slouží nejčastěji k výrobě bionafty  - firma  provoz Vídeň

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc