Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Enviropol Jihlava

Drobnější elektrospotřebiče rozebírají částečně manuálně v ve firmě Enviropol Jihlava. Získané plasty, kovy, sklo a ostatní materiály putují na další recyklaci.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc