Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Baterie

Baterie můžete odevzdat v mnoha prodejnách elektro, v červených venkovních kontejnerech, ve sběrových dvorech a také na mnoha dalších veřejných místech.

Pomocí hlavního menu můžete zvolit další kategorie použitých elektrozařízení (zářivky, drobné nebo velké elektro).

Zpětný odběr elektrozařízení

V roce 2005 vstoupila v platnost novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, která ukládá výrobcům a dovozcům elektrozařízení povinnost postarat se o svoje výrobky po skončení jejich životnosti. Zpětným odběrem elektrozařízení se rozumí možnost občanů bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení na místa k tomu určená.

Statutární město Olomouc uzavřelo smlouvy s kolektivními systémy AsekolElektrowinEkolamp a Ecobat, které se zabývají zpětným odběrem elektrozařízení.

Elektrozařízení můžete odevzdat na místech zpětného odběru, na sběrných dvorech, u prodejců, v servisech (viz.dále) a při sběrových akcích.

Všechna nová elektrozařízení jsou označována symbolem přeskrtnutého kontejneru.

Symbol najdete přímo na přístroji, na obalu, v záručním listě nebo návodu.
Symbol informuje, že elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu a jeho vyhazování do kontejneru nebo do volné přírody je zakázáno.

Kde v Olomouci bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení?

  • Seznam kontejnerů pro vysloužilá elektrozařízení
  • Sběrné nadoby na použitá elektrozařízení (Ekocentrum, E-Boxy), zářivky a baterie v budovách Magistrátu města Olomouce
  • Ve sběrných dvorech pondělí až sobota 9,00 - 17,00 (s přestávkou 13,00 - 13,30), neděle 9,00 - 13,00
    • Sběrný dvůr Neředín, Třída Míru (za hřbitovem), tel.: 603 192 579
    • Sběrný dvůr Chelčického, Hodolany, tel.: 603 192 578
  • Ve vybraných servisech a opravnách elektrozařízení
  • Ve vybraných obchodech - zde můžete v případě nákupu nového elektrozařízení odevzdat kus za kus obdobného typu elektrozařízení
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc