Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Kompostárny Křelov a Nový dvůr

V areálu zemědělského družstva kompostuje bioodpad z Olomouce. Produkce kompostárny slouží jako zahradní hnojivo. Další kompostárna, kterou využívá město Olomouc je v areálu firmy Resta – Nový Dvůr, jižně od Olomouce.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc