Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Bioodpad

Veřejné kontejnery na bioodpad se jsou rozmístění zejména v sídlištní zástavbě. Obyvatelé rodinných domů na území města mají nárok na Biopopelnici a spolu s ní i na její pravidelné vyvážení zdarma. O biopopelnici pro rodinný dům je třeba zažádat.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc