Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Svoz BIO odpadu v roce 2024

12.02.2024 | Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu začíná v Olomouci na přelomu února a března. Bioodpad ze speciálních 240 litrových nádob budou technické služby jako obvykle svážet z konkrétních městských částí v režimu sudých a lichých týdnů. Při sběru bioodpadu je třeba dodržovat základní pravidla. ...

Platba poplatku za komunální odpad ve statutárním městě Olomouci v roce 2024

01.01.2024 | Od 1. 1. 2024 je zahájen výběr poplatku za komunální odpad dle vyhlášky č. 11/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na území města Olomouce (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“). ...

Poškozený kontejner, černá skládka?

Využijte formulář "Hlášení závad" (hlaseni.olomouc.eu)Nebo nahlásit chybu v datech:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc