Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Dobrovolníci budou o víkendu uklízet Česko i Olomouc

05.04.2024 | Celostátní akce Ukliďme Česko je naplánována na tento víkend i v Olomouci. Technickým službám bylo nahlášeno 39 lokalit, kde chtějí lidé vyčistit přírodu nebo své okolí. ...

Olomoučané loni vytřídili téměř 200 tun elektroodpadu

15.03.2024 | Téměř 200 tun elektroodpadu bylo v loňském roce zpracováno v Olomouci. Vyhodnocení nakládání s vyřazenými elektrospotřebiči každoročně poskytuje společnost Asekol, aby ukázala, jaké množství energie, vody i primárních surovin se podařilo díky recyklaci uspořit. Míra opětovného materiálového využití je totiž velmi vysoká. Dle jednotlivých typů výrobků to může být až 95 procent. ...

Olomoučané loni vytřídili téměř 200 tun elektroodpadu

15.03.2024

Téměř 200 tun elektroodpadu bylo v loňském roce zpracováno v Olomouci. Vyhodnocení nakládání s vyřazenými elektrospotřebiči každoročně poskytuje společnost Asekol, aby ukázala, jaké množství energie, vody i primárních surovin se podařilo díky recyklaci uspořit. Míra opětovného materiálového využití je totiž velmi vysoká. Dle jednotlivých typů výrobků to může být až 95 procent.

Z certifikátu environmentálního vyúčtování pro rok 2023 vyplývá, že díky množství odevzdaných elektrozařízení (197 227 kg) Olomoučané uspořili 1 623,03 MWh elektřiny, 149 028,77 litrů ropy, 14 552,59 m3 vody a 117,94 tun primárních surovin. Navíc pomohli díky recyklaci snížit také emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 156,58 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 5 850,61 kg.

Podařilo se tak uspořit takové množství ropy, které by bylo potřeba k ujetí 2 190 723 kilometrů běžným osobním autem, a tolik vody, kolik se spotřebuje při 195 337 cyklech sprchování.

Každý kus vytříděného elektra se počítá. To dokazuje příklad stovka vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá tříleté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytě. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc