Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Olomoučtí školáci vysbírali přes čtyři tisíce starých mobilů

29.05.2024 | Přesně 4 464 starých mobilních telefonů přinesli během dubna do škol žáci olomouckých základních škol. Do sběrové akce Odlož mobil ve škole se zapojily bezmála dvě desítky vzdělávacích institucí. Školy si rozdělili odměny v celkové výši 50 tisíc korun, tři žáci obdrželi jednu z hodnotných věcných cen, o které se soutěžilo – značkový mobilní telefon a bezdrátová sluchátka. Soutěž zorganizoval odbor městské zeleně a odpadového hospodářství magistrátu ve spolupráci s kolektivním systémem zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL. ...

Dobrovolníci budou o víkendu uklízet Česko i Olomouc

05.04.2024 | Celostátní akce Ukliďme Česko je naplánována na tento víkend i v Olomouci. Technickým službám bylo nahlášeno 39 lokalit, kde chtějí lidé vyčistit přírodu nebo své okolí. ...

O třídění kuchyňského odpadu mají lidé zájem, ukázal nedávný průzkum

16.05.2023

Možnosti třídit kuchyňské zbytky do speciálních kontejnerům využívá necelá polovina obyvatel na olomouckém sídlišti Povel. Vyplynulo to mimo jiné z nedávného průzkumu, který proběhl v uplynulých týdnech a zúčastnilo se jej více než 1100 respondentů. Cílem aktivity byla také snaha zvýšit informovanost obyvatel v této lokalitě, kde od loňského roku probíhá projekt sběru gastroodpadů u vybraných kontejnerových stání v pilotní fázi.

„Chtěli jsme v první řadě zjistit, jaké mají obyvatelé v pilotní lokalitě povědomí o umístění nádob na gastroodpady, a informovat je o možnostech třídit kuchyňské zbytky obecně. Výsledky nás mile překvapily. Takřka polovina obyvatel žijících v lokalitě gastroodpady třídí a považuje nádoby za dostupné,“ popsal náměstek olomouckého primátora Otakar Štěpán Bačák.

Smyslem celého projektu je zejména snížení podílu směsného komunálního odpadu. „Jeho likvidace stojí město nemalé prostředky. Kuchyňského odpadu může být přitom ve směsném komunálním odpadu až jedna třetina a je možné jej využít jako obnovitelný zdroj a energeticky ho zpracovat například v bioplynové stanici,“ doplnil náměstek. Důležitá je podle náměstka Bačáka také osvěta v této oblasti. „Tazatelé během průzkumu rozdávali lidem v lokalitě letáky, ze kterých se dozvěděli základní informace včetně rozmístění nádob u kontejnerových stanovišť. Primárně bychom se měli všichni snažit předcházet vzniku odpadu, proto nás potěšila poměrně početná skupina obyvatel, kteří uváděli, že se snaží potravinami neplýtvat, zbytečně je nenakupovat a tudíž také nevyhazovat,“ upřesnil Bačák.

Vlastní průzkum probíhal na začátku března. V ulicích se pohybovaly dvoučlenné týmy, které oslovovaly kolemjdoucí. Každý, kdo odpověděl na pár krátkých otázek, obdržel od tazatelů jako poděkování opakovaně použitelný sáček vyrobený z recyklovaného materiálu na ovoce a zeleninu. Zájemci také měli možnost získat bližší informace o problematice a mohli se zapojit do soutěže o dárkové balíčky s regionálními produkty.

Průzkum probíhal ve spolupráci se společností EFG Rapotín BPS, která v krajské metropoli zabezpečuje systém sběru gastroodpadu v pilotní lokalitě. Další informace jsou k dispozici na stránkách www.tridimgastro.cz.

Shrnutí průzkumu

  • Počet oslovených: 1113 respondentů starších 18 let (338 mužů, 775 žen)
  • Průměrný věk respondentů: 49 let
  • Třídí gastro: 474 osob, nádoby jsou dostupné: 436 osob
  • Z celkového počtu oslovených 948 bydlí v lokalitě, 165 osob bydlí mimo lokalitu.
  • Z bydlících 432 třídí gastro, 416 považuje nádoby za dostupné
  • Nejčastěji doma třídí do boxu, kyblíku, sáčku, dávají ke koši, vynáší průběžně. Speciální nádobu na gastro by doma chtělo 243 osob.
  • Z bydlících 6% osob (66% žen, 34% mužů) průměrného věku nad 60 let uvedlo, že se u nich nic nekazí, nevyhazují nic, nemají zbytky, nakoupí jen tolik, kolik potřebují.
  • Z bydlících okolo 6% uvedlo, že vyhazují gastroodpad do směsného komunálního odpadu zhruba 4% dotazovaných s bydlištěm ve zkoumané lokalitě uvedla, že zbytky z kuchyně přikrmují domácí zvířata.
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc