Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Končí svoz komunálního odpadu z chatových oblastí

21.10.2021 | Po víkendu skončí pravidelný pondělní svoz komunálního odpadu z chatových oblastí v okolí Olomouce. Poslední možnost nechat odpad v pytlích na určených stanovištích označených cedulemi bude v pondělí 25. října 2021. ...

Konec chytrých košů v Olomouci

20.10.2021 | Smart nádoby na směsný odpad ve městě končí. Neosvědčily se. Po více než dvou letech testovacího provozu koše na žádost magistrátu natrvalo odstranili pracovníci firmy, která je Olomouci zdarma zapůjčila. Důvodem byly opakované problémy s jejich přeplňováním a servis. ...

Olomouc je první! Zvítězila v soutěži ve třídění odpadů

24.09.2021

První místo ve třídění odpadů v nejprestižnější kategorii obcí nad 15 000 obyvatel patří letos Olomouci. Zástupci města obdrželi ocenění v rámci předávání tradičního ceremoniálu pro premianty v odpadovém hospodářství v Olomouckém kraji „O keramickou popelnici“. Ten proběhl ve čtvrtek 23. září na zámku v Plumlově.

„Vítězství nás potěšilo a sluší se za něj poděkovat zejména našim občanům. Na rozvoji odpadového hospodářství se snažíme pracovat dlouhodobě a jsme rádi, že naše kroky přinášejí výsledky,“ uvedl náměstek primátora pro oblast městské zeleně a odpadového hospodářství Otakar Štěpán Bačák. Olomouc vítězstvím získala odměnu ve výši 35 tisíc korun. Nedílnou součástí ocenění jsou totiž i motivační finanční odměny na podporu odpadového hospodářství, které obcím na medailových příčkách poskytne Olomoucký kraj.

A přesto, že se Olomouc umisťuje na prestižních příčkách pravidelně, rozhodně nezahálí! „V poslední době jsme doplnili například třídící stanoviště kontejnery na separaci kovových obalů, na další místa jsme přidali i nádoby určené na sběr potravinářských olejů a aktuálně připravujeme sběr gastoodpadů z domácností,“ popsal náměstek Bačák. Kromě těchto dílčích projektů, chystá město i zcela zásadní investici, kterou je vybudování moderního odpadového centra za téměř 300 milionů korun. „Pokud půjde vše podle plánu, odpadové centrum by mělo být dokončeno v roce 2023. Součástí projektu je třídící linka, moderní sběrový dvůr a také re-use centrum,“ objasnil Otakar Štěpán Bačák.

S řadou aktivit v oblasti odpadového hospodářství, například se separací nápojových kartonů, plošnou distribucí barevných tašek na třídění odpadů do všech domácností či sběrem potravinářských olejů začala Olomouc jako jedno z vůbec prvních měst v České republice. Jako jedno z prvních krajských měst zavedla v roce 2016 také třídění kovových obalů do samostatných nádob a před několika lety spustila Olomouc i unikátní door-to-door systém tříděného sběru papíru a plastů v zástavbě rodinných domů, kterým se od té doby inspirovala celá řada měst napříč republikou.

Soutěž ve třídění odpadů už 16. rokem pořádá Olomoucký kraj se společností EKO-KOM, a. s., a je do ní zapojeno 399 obcí a měst. V samotném klání se hodnotí zejména množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele, počet tříděných komodit, hustota sběrné sítě a další kritéria.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc