Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Jak to bude se svozem odpadů o Velikonocích?

01.04.2021 | Velikonoční svátky změní pravidelný harmonogram svozu odpadů a omezí i provoz sběrových dvorů. Technické služby města Olomouce upozorňují, že v pondělí velikonoční 5. dubna nebude v Olomouci prováděn pravidelný svoz odpadů. Z tohoto důvodu bude celý týdenní (14denní) harmonogram svozu posunut o jeden den až do soboty (tj. svoz běžně probíhající v pondělí bude mimořádně proveden v úterý 6. dubna atd. až po páteční svoz, který bude proveden mimořádně v sobotu 10. dubna. ...

Více než 273 tun starého elektra neskončilo díky Olomoučanům v komunálním odpadu

29.03.2021 | Staré elektrospotřebiče do komunálního odpadu nepatří! Lidé v Olomouci to vědí a tříděním přispívají k ochraně životního prostředí. Jen za loňský rok odevzdali ke zpětnému odběru 273 500 kilogramů vysloužilého elektra. Díky tomu přispěli k úspoře elektřiny i produkci skleníkových plynů, snížili těžbu ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. ...

Omezení svozu bioodpadu v zimě

24.11.2020

Zimní období pozmění termíny pro svoz bioodpadu v Olomouci. Pravidelný čtrnáctidenní svoz ze speciálních hnědých 240 litrových nádob bude omezen od prosince 2020 do března 2021. Ve čtrnáctidenním intervalu se bude bioodpad svážet naposledy v prosinci. Od ledna 2021 dojde zároveň ke změně sudých a lichých týdnů pro svoz u jednotlivých lokalit.

Svozy jsou pro jednotlivé lokality stanoveny takto:

Lokality Poslední svoz ve 14-denním intervalu Leden První svoz ve 14-denním intervalu
Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, Řepčín
(sudé úterý 2020 / liché úterý 2021)
8.12.2020 19.1.2021 2.3.2021
Nové Sady, Povel, Olomouc-město
(sudá středa 2020 / lichá středa 2021)
9.12.2020 20.1.2021 3.3.2021
Neředín, Topolany
(sudý čtvrtek 2020 / lichý čtvrtek 2021)
10.12.2020 21.1.2021 4.3.2021
Bělidla, Chválkovice, Týneček
(sudý pátek 2020 / lichý pátek 2021)
11.12.2020 22.1.2021 5.3.2021
Nemilany, Slavonín
(liché pondělí 2020 / sudé pondělí 2021)
14.12.2020 25.1.2021 8.3.2021
Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí
(liché úterý 2020 / sudé úterý 2021)
15.12.2020 26.1.2021 9.3.2021
Chomoutov, Lazce, Nová Ulice
(lichá středa 2020 / sudá středa 2021)
16.12.2020 27.1.2021 10.3.2021
Holice, Nový Svět
(lichý čtvrtek 2020 / sudý čtvrtek 2021)
17.12.2020 28.1.2021 11.3.2021
Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček
(lichý pátek 2020 / sudý pátek 2021)
18.12.2020 29.1.2021 12.3.2021

Upozorňujeme, že větší množství bioodpadu, který se lidem nahromadil po úklidu zahrad, nelze odkládat v pytlích vedle hnědých popelnic. „Takto odložený odpad nebude z provozních důvodů odvezen. Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů,“ vysvětluje Petr Swaczyna z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství magistrátu.

Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu začne znovu v průběhu března 2021 (lichý - 9. týden – od 2. 3. 2021, sudý - 10. týden – od 8. 3. 2021).

Začátek roku ale přinese navíc i změny v režimu dvoutýdenní frekvence svozu odpadů, lichý týden se v příštím roce změní na sudý a naopak. „Rok 2020 končí 53., tedy lichým, týdnem. Z toho vyplývá, že na přelomu roku budou následovat dva liché týdny po sobě, proto dochází v lednu roku 2021 k otočení svozových týdnů,“ vysvětluje za magistrát Petr Swaczyna.

Harmonogramy svozů bioodpadu i papíru a plastů z 240 litrových nádob v rodinné zástavbě v roce 2021 jsou zveřejněny na webových stránkách města https://www.olomouctridi.cz/ a Technických služeb města Olomouce.

V případě dotazů kontaktujte Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, oddělení odpadového hospodářství, Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, email: petr.swaczyna@olomouc.eu

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc