Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Změny svozových dnů odpadu od ledna 2021

26.11.2020 | Vzhledem k tomu, že ve městě Olomouci má velká část svážených odpadových nádob (bez ohledu na typ odpadu) dvoutýdenní frekvenci svozu, jsou občané zvyklí připravovat nádoby na svoz v režimu sudých a lichých týdnů. Rok 2020 končí 53., tedy lichým, týdnem. Z toho vyplývá, že na přelomu roku budou následovat dva liché týdny po sobě. Z tohoto důvodu dochází v lednu roku 2021 ke změně svozových dnů. ...

Omezení svozu bioodpadu v zimě

24.11.2020 | Zimní období pozmění termíny pro svoz bioodpadu v Olomouci. Pravidelný čtrnáctidenní svoz ze speciálních hnědých 240 litrových nádob bude omezen od prosince 2020 do března 2021. Ve čtrnáctidenním intervalu se bude bioodpad svážet naposledy v prosinci. Od ledna 2021 dojde zároveň ke změně sudých a lichých týdnů pro svoz u jednotlivých lokalit. ...

Režim svozu odpadů: lichý týden se v roce 2021 změní na sudý a naopak

09.11.2020

V lednu roku 2021 dojde ke změně dnů pro svoz odpadů ve městě. Vzhledem k tomu, že v Olomouci má velká část svážených odpadových nádob, bez ohledu na typ odpadu, dvoutýdenní frekvenci svozu, jsou lidé navyklí připravovat nádoby na svoz v režimu sudých a lichých týdnů.

„Rok 2020 končí 53., tedy lichým týdnem. Z toho vyplývá, že na přelomu roku budou následovat dva liché týdny po sobě. Z tohoto důvodu dochází v lednu roku 2021 ke změně svozových dnů,“ upozorňuje vedoucí oddělení odpadového hospodářství města Petr Swaczyna.

Obyvatelům a firmám, jejichž svoz připadá na lichý týden, bude proveden v 53. týdnu roku 2020 a následně ve 2. týdnu roku 2021. Dále pak budou svozy každý sudý týden.

Obyvatelům a firmám, jejichž svoz připadá na sudý týden, bude proveden v 52. týdnu roku 2020 a následně v 1. týdnu roku 2021. Dále pak budou svozy každý lichý týden.

Detailní harmonogramy svozů jednotlivých komodit v roce 2021 budou následně zveřejněny na webových stránkách města a webu Technických služeb města Olomouce.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc