Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Změny svozových dnů odpadu od ledna 2021

26.11.2020 | Vzhledem k tomu, že ve městě Olomouci má velká část svážených odpadových nádob (bez ohledu na typ odpadu) dvoutýdenní frekvenci svozu, jsou občané zvyklí připravovat nádoby na svoz v režimu sudých a lichých týdnů. Rok 2020 končí 53., tedy lichým, týdnem. Z toho vyplývá, že na přelomu roku budou následovat dva liché týdny po sobě. Z tohoto důvodu dochází v lednu roku 2021 ke změně svozových dnů. ...

Omezení svozu bioodpadu v zimě

24.11.2020 | Zimní období pozmění termíny pro svoz bioodpadu v Olomouci. Pravidelný čtrnáctidenní svoz ze speciálních hnědých 240 litrových nádob bude omezen od prosince 2020 do března 2021. Ve čtrnáctidenním intervalu se bude bioodpad svážet naposledy v prosinci. Od ledna 2021 dojde zároveň ke změně sudých a lichých týdnů pro svoz u jednotlivých lokalit. ...

Nevyhazujte přebytečné potraviny, venku lákají potkany! Město pak utrácí tisíce na deratizaci

09.11.2020

Odkládání přebytečných a prošlých potravin v blízkosti kontejnerových stání, odpadových nádob, na zeleni nebo v blízkosti vodních ploch způsobuje problémy. Odbor životního prostředí magistrátu kvůli tomu řeší stížnosti na výskyt potkanů i holubů.

„Je dobré, že lidé situaci vnímají, nepodceňují a hlásí nám jejich výskyt. Aktuálně prověřujeme situaci a připravujeme deratizaci na Nové ulici, Kmochově a Lužické,“ objasňuje Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí magistrátu.

Ale pozor! Situace by se nezhoršovala, kdyby lidé zbytečně nenakupovali potraviny, které následně nespotřebují. „A protože jim je líto vyhodit přebytečné nebo prošlé potraviny rovnou do kontejneru, rozmísťují je na veřejně přístupných plochách s nadějí, že je zkonzumuje nějaké zvíře. Opak je ale pravdou, maximálně zvyšují početní stavy potkanů a holubů, protože volně žijícím ptákům tak maximálně uškodí,“ upozorňuje Petr Loyka.

Za deratizaci potkanů i holubů na městských pozemcích pak kvůli tomu odbor životního prostředí magistrátu vynakládá další desítky tisíc korun navíc. Zcela nepřijatelné je proto ukládání prošlých potravin na veřejně přístupných místech a aktivní krmení holubů. Potkani i holubi mohou přenést na člověka závažná onemocnění.

Přibývají i ojedinělé nálezy uhynulých ptáků na veřejných prostranstvích. Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků, více než pěti kusů, nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků či dravců je vhodné vždy kontaktovat Krajskou veterinární správu pro Olomoucký kraj.

„Pokud ale někdo najde na zahradě uhynulého drobného ptáka, což v zimním období nepovažuji za nic neobvyklého, může ho naprosto bez obav s využitím ochranných pomůcek odložit do nádoby s komunálním odpadem. V tomto případě opravdu není nutné likvidovat krmítko na zahradě a odstraňovat ptačí budky z okolí bydliště,“ nabádá vedoucí odboru Loyka. Pokud někdo plánuje přilepšování ptákům, měl by vědět, že ptáci uvítají semena slunečnice a jádra ořechů, ale rozhodně ne prošlé potraviny a zbytky jídel.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc