Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Začal svoz vánočních stromků. V kompostárně se změní v zahradní hnojivo

06.01.2021 | Svátek Tří králů signalizuje, že se doba Vánoc nachýlila k závěru. Kam teď s odstrojenými vánočními stromky a co s nimi po svozu bude? Olomoučany možná potěší informace, že ze stromků vznikne přirozenou cestou zahradní hnojivo. ...

Platba poplatku za komunální odpad ve statutárním městě Olomouci v roce 2021

01.01.2021 | Od 1. 1. 2021 platí vyhláška č. 12/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“). ...

Úspěšný příklad rekultivace, Slavonín má kus nové krajiny

21.06.2019

Nové výsadby stromů a terénní úpravy proměnily ve Slavoníně původní skládku zeminy na nový prvek v krajině. Plocha o rozloze tři a půl hektaru prošla biologickou rekultivací a je znovu útočištěm desítek druhů živočichů a i cílem vycházek místních lidí.

„Jde o úspěšný příklad rekultivace původní skládky zeminy a povolených stavebních recyklátů, která se podařila soukromému subjektu,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka. „Území po výsadbě vytváří nový malý krajinný prvek navazující na původní část terénu, sad a zemědělské plochy,“ popsal nové území ve Slavoníně.

Na místě původní skládky začíná nyní vyrůstat les. Tvoří jej desítky javorů, dubů, buků, habrů a lip. Vybrány byly jako původní a vhodné druhy listnatých stromů, které doplňují další druhy dřevin i nový porost trávy a bylin. „Je tady vidět kus dobré práce, která se podařila po letech jednání provozovatele skládky a příslušných orgánů životního prostředí. Plocha, která se začlenila zpátky do krajiny, se pomalu stává cílem vycházek místních lidí. Příměstská krajina je nejen krásná, ale zároveň plní důležitou funkci zadržování vody. Díky tomu by nemělo docházet ke splavování orné půdy a při deštích i možnému zaplavování místní části Slavonín,“ řekl primátor Mirek Žbánek, který se byl na místě podívat.

Nové výsadby vytváří biotop pro celou řadu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. „V této lokalitě, kde krajinu zčásti přetnula dálnice, má o to větší význam, protože je znovu útočištěm několika desítek druhů živočichů. Oblast je využíváno i z hlediska výkonu práva myslivosti,“ objasnil vedoucí odboru životního prostředí Loyka.

Skládkovat se na pozemcích ve Slavoníně začalo v roce 2008. Fungování skládky řádně povolil krajský úřad jako zařízení na využívání odpadů, zejména odpadních zemin a kamení, a částečně i vybraných stavebních a demoličních odpadů. Termín pro dokončení technické rekultivace byl úřadem stanoven do konce září 2019 a pro biologickou rekultivaci do prosince 2022. Technickou rekultivaci se však podařilo ukončit už loni a kompletní dokončení výsadeb investor předpokládá do konce letošního roku 2019.

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc