Odpadové hospodářství města Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktuality

Omezení svozu bioodpadu v zimě

24.11.2020 | Zimní období pozmění termíny pro svoz bioodpadu v Olomouci. Pravidelný čtrnáctidenní svoz ze speciálních hnědých 240 litrových nádob bude omezen od prosince 2020 do března 2021. Ve čtrnáctidenním intervalu se bude bioodpad svážet naposledy v prosinci. Od ledna 2021 dojde zároveň ke změně sudých a lichých týdnů pro svoz u jednotlivých lokalit. ...

Nevyhazujte přebytečné potraviny, venku lákají potkany! Město pak utrácí tisíce na deratizaci

09.11.2020 | Odkládání přebytečných a prošlých potravin v blízkosti kontejnerových stání, odpadových nádob, na zeleni nebo v blízkosti vodních ploch způsobuje problémy. Odbor životního prostředí magistrátu kvůli tomu řeší stížnosti na výskyt potkanů i holubů. ...

Olomouc má bronz za třídění, uspěla v celostátní soutěži o Křišťálovou popelnici

13.06.2019

Kde se třídilo v roce 2018 nejlépe? I v Olomouci! Jména těch nejlepších odtajnila společnost EKO-KOM, která je vyhlašovatelem celostátní soutěže obcí v třídění odpadů. V klání o Křišťálovu popelnici získala Olomouc bronz v kategorii měst nad 5 000 obyvatel.

„Olomouc je v konkurenci měst dlouhodobě lídrem ve třídění. Odpady jsou pro nás důležité téma, kterému se systematicky věnujeme. Úspěchem je dlouhodobá práce, která je založena hlavně na osvětě a na promyšleném budování systému třídění odpadů. Snažíme se lidem poskytnout co nejlepší podmínky,“ uvedl primátor Mirek Žbánek, který si ocenění pro město v Hradci Králové převzal.

Do užšího výběru 15. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších měst a obcí – pět zástupců z každého kraje a hlavní město Praha. Na slavnostním ceremoniálu byli oceněni 3 nejlepší z každé kategorie. Zástupci vítězných obcí převzali menší křišťálovou popelničku a šek na 100 tisíc korun jako příspěvek na další zlepšení nakládání s odpady.

Možnost třídit odpady má 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí. K dispozici mají po celé ČR už více než 413 000 barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. „Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů,“ potvrzují zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která ocenění v soutěži vítězným obcím a městům na slavnostním večeru v rámci konference Odpady a obce 2019, předávala. Hodnotilo se nejen množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu, hodnotil se také poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu, hustota sběrné sítě, přihlíželo se také k tomu, zda obec sbírá i nápojový karton, bílé sklo a kovy a celkově jaké jsou v obci vytvořené podmínky pro nakládání s odpady.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI 2018

Kategorie Obce nad 5 001 obyvatel:

  1. Beroun
  2. Vimperk
  3. Olomouc

Kategorie Obce 501 –5 000 obyvatel:

  1. Hovorany
  2. Lety
  3. Solnice

Kategorie Obce do 500 obyvatel:

  1. Neratov
  2. Roudno
  3. Borůvka
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc